0
แนวข้อสอบ วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6 สอบเข้า ม.1
แนวข้อสอบ วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6 สอบเข้า ม.1 เรียบเรียงขึ้นโดยเน้นการสื่อความหมายด้วยภาพ และเน้นความเข้าใจเนื้อในบทเรียน เพื่อใช้ในการเตรียมสอบในชั้นเรียน หรือเตรียมสอบเข้า ม.1
หนังสือ189.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "แนวข้อสอบ วิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ป.6 สอบเข้า ม.1" เรียบเรียงขึ้นโดยเน้นการสื่อความหมายด้วยภาพ และเน้นความเข้าใจเนื้อหาในบทเรียน เพื่อใช้ในการเตรียมตัวสอบในชั้นเรียน หรือเตรียมสอบเข้า ม.1 ในโรงเรียนชั้นนำ หรือเตรียมสอบในโครงการต่าง ๆ ของสสวท.

สารบัญ

หน่วยที่ 1 การเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ รอบตัว
หน่วยที่ 2 แรงและพลังงาน
หน่วยที่ 3 การเปลี่ยนแปลงของสาร
หน่วยที่ 4 วัฏจักร
หน่วยที่ 5 สิ่งมีชีวิต
หน่วยที่ 6 อาหารและการย่อยอาหาร
หน่วยที่ 7 การแยกสารเนื้อผสม
หน่วยที่ 8 หินและซากดึกดำบรรพ์
หน่วยที่ 9 ปรากฎการณ์ของโลกและภัยธรรมชาติ
หน่วยที่ 10 เงา อุปราคา และเทคโนโลยี อวกาศ
หน่วยที่ 11 แรงไฟฟ้า

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165775786 (-ไม่ระบุ) 190 หน้า
ขนาด: 203 x 280 x 10 มม.
น้ำหนัก: 400 กรัม
สำนักพิมพ์SCIENCE PUBLISHING
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน