0
แนวข้อสอบ วิชาเฉพาะแพทย์ ระบบรับตรงของ กสพท. ปี 2560
รวบรวมข้อมูลที่สำคัญและจำเป็นทั้งหมดสำหรับใช้ในการสอบเข้าแพทย์ ระบบรับตรงของ กสพท. พร้อมด้วยข้อสอบวิชาเฉพาะแพทย์ทั้ง 3 ฉบับ ได้แก่ การคิดอย่างมีวิจารณญาณ จริยธรรม และความคิดเชื่อมโยง
หนังสือ209.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "แนวข้อสอบ วิชาเฉพาะแพทย์ ระบบรับตรงของ กสพท. ปี 2560" เล่มนี้ ได้รวบรวมข้อมูลทุกอย่างที่จำเป็นและใช้ได้จริงในการสอบเข้าแพทย์ ทันตแพทย์ และสัตวแพทย์ เพื่อเป็นแนวทางให้แก่น้อง ๆ ได้มองเห็นแนวข้อสอบที่ใกล้เคียงกับความเป็นจริงมากที่สุด ดังนั้น น้อง ๆ จึงมั่นใจได้เลยว่าหนังสือเล่มนี้จะให้แนวทางที่ตรงกับข้อสอบที่น้องจะได้สอบอย่างแน่นอน พิเศษสุด! ภายในเล่มได้สอดแทรกข้อคิดบางประการที่น้อง ๆ ควรรู้ก่อนการสมัครสอบ ซึ่งคิดว่ายังมีน้องอีกหลายคนที่ยังไม่ทราบตรงจุดนี้ ที่สำคัญยังมีสูตรคิดคะแนนรวมสำหรับการสอบแพทย์โดยเฉพาะ เพื่อให้น้องได้ประเมินโอกาสในการสอบเข้าได้ของตนเองอีกด้วย

สารบัญ

รวบรวมข้อมูลที่จำเป็นและใช้ได้จริงในการสอบแพทย์
- หลักเกณฑ์การสมัครสอบคัดเลือกเข้าแพทย์ ทันตแพทย์ สัตวแพทย์ และเภสัชฯ ปี 2560
- ค่าสถิติต่าง ๆ ของการสอบวิชาเฉพาะทั้ง 3 ฉบับ ปีการศึกษา 2557 2558 และ 2559
- สถิติคะแนนสูงสุด-ต่ำสุด และค่าเฉลี่ย ปีการศึกษา 2558 และ 2559
ฯลฯ

แนวข้อสอบฉบับที่ 1 : การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
- การคิดเชิงวิเคราะห์
- คณิตศาสตร์พื้นฐาน
- การจับใจความและสรุปความ
ฯลฯ

แนวข้อสอบฉบับที่ 2 : จริยธรรม
- จริยธรรมวิชาชีพแพทย์ (Medical Ethics)
- แนวข้อสอบจริยธรรมชุดที่ 1-3

แนวข้อสอบฉบับที่ 3 : ความคิดเชื่อมโยง
- แนวข้อสอบความคิดเชื่อมโยง ชุดที่ 1-12

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162582226 (ปกอ่อน) 432 หน้า
ขนาด: 185 x 260 x 20 มม.
น้ำหนัก: 655 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์เดอะบุคส์, บจก.สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2016
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน