0
ลด 20%
แนวข้อสอบ หลักคณิตศาสตร์ ม.ต้น (1-2-3) ต้องรู้และทำให้ได้ก่อนสอบ
แนวข้อสอบ ตรงตามตัวชี้วัดมาตรฐานการเรียนรู้ และระบุระดับชั้นความรู้ทุกข้อ สำหรับการสอบเก็บคะแนน สอบกลางภาค และสอบปลายภาค เตรียมสอบ LAS และ O-NET เนื้อหาปรับปรุงใหม่
หนังสือ308.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมแนวข้อสอบ ตรงตามตัวชี้วัดมาตรฐานการเรียนรู้ และระบุระดับชั้นความรู้ทุกข้อ สำหรับการสอบเก็บคะแนน สอบกลางภาค และสอบปลายภาค เตรียมสอบ LAS และ O-NET เนื้อหาปรับปรุงใหม่ สมบูรณ์แบบ เนื้อหาตรงตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. 2551 แนวข้อสอบ ตรงตามตัวชี้วัดมาตรฐานการเรียนรู้ และระบุระดับชั้นความรู้ทุกข้อ สำหรับการสอบเก็บคะแนน สอบกลางภาค และสอบปลายภาค และสอบชิงทุน

สารบัญ

- ข้อสอบคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาต้น ชุดที่ 1
- ข้อสอบคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาต้น ชุดที่ 2
- ข้อสอบคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาต้น ชุดที่ 3
- ข้อสอบคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาต้น ชุดที่ 4
- ข้อสอบคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาต้น ชุดที่ 5
- ข้อสอบคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาต้น ชุดที่ 6
- ข้อสอบคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาต้น ชุดที่ 7
- ข้อสอบคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาต้น ชุดที่ 8
- ข้อสอบคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาต้น ชุดที่ 9
- ข้อสอบคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาต้น ชุดที่ 10
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8859099306720 (ปกอ่อน) 580 หน้า
ขนาด: 190 x 254 x 28 มม.
น้ำหนัก: 1165 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ไอดีซี พรีเมียร์, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน