0
แนวข้อสอบ JLPT N2 + โจทย์แนวข้อสอบ JLPT N2 x3 (Book Set : 2 เล่ม)
ศึกษา-ฝึกฝน-ทดสอบ-ทบทวน ด้วยแนวข้อสอบรูปแบบเหมือนข้อสอบจริง 3 ชุด พร้อมคำอธิบายเฉลย คำแปลสคริปต์และบทอ่าน ฝึกทำเองที่บ้านซ้ำ ๆ สอบผ่าน JLPT N2 ไม่รู้ตัว!
ผู้เขียน ASK Publishing
หนังสือ365.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "แนวข้อสอบ JLPT N2 + โจทย์แนวข้อสอบ JLPT N2 x3" เล่มนี้ ได้รวบรวมแนวข้อสอบวัดระดับความรู้ภาษาญี่ปุ่นที่แต่งขึ้นใหม่ จำนวน 3 ชุด รูปแบบเหมือนข้อสอบจริง พร้อมกระดาษคำตอบแนวข้อสอบทั้ง 3 ชุด อยู่ในรูปเล่มแยกออกจากตัวเล่มหลัก เพื่อให้เปิดทำข้อสอบได้สะดวก แนะนำเทคนิคการทำข้อสอบแต่ละพาร์ท ช่วยให้ผู้เรียนเข้าใจลักษณะของข้อสอบและเตรียมพร้อมได้รอบด้าน มีสคริปต์ เฉลยและคำอธิบาย คำแปลสคริปต์ คำแปลบทอ่าน ให้ครบถ้วน สามารถใช้ทบทวนได้ด้วยตัวเอง

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789744438119 (ปกอ่อน) 0 หน้า
ขนาด: 187 x 261 x 21 มม.
น้ำหนัก: 770 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ภาษาและวัฒนธรรม สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
เดือนปีที่พิมพ์: 11/2021
สำนักพิมพ์ต้นฉบับ : ASK Publishing Co., Ltd.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน