0
แนวข้อสอบ NT ป.3
วัดความสามารถครบทั้ง 3 ด้าน ด้านคำนวณ ด้านภาษา ด้านเหตุผล แนวข้อสอบ 450 ข้อ พร้อมเฉลยละเอียด
หนังสือ160.55 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต้องการประเมินความสามารถพื้นฐาน 3 ด้านของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 คือ ความสามารถด้านคำนวณ (Numeracy) ด้านภาษา (Literacy) และด้านเหตุผล (Reasoning Abilities) จึงจัดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

    หนังสือ "แนวข้อสอบ NT ป.3" เล่มนี้ ประกอบด้วยแนวข้อสอบทั้ง 3 ด้าน ได้แก่ ความสามารถด้านคำนวณ ความสามารถด้านภาษา และความสามารถด้านเหตุผล ด้านละ 5 ชุด รวมทั้งหมด 450 ข้อ พร้อมเฉลยอย่างละเอียดทุกข้อ นักเรียนชั้น ป.3 ผู้ปกครอง และครูที่สอนชั้น ป.3 สามารถใช้หนังสือเล่มนี้ ในการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนชั้น ป.3 ในการสอบ NT ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

แนวข้อสอบความสามารถด้านคำนวณ
- ชุดที่ 1-5
- เฉลยชุดที่ 1-5

แนวข้อสอบความสามารถด้านภาษา
- ชุดที่ 1-5
- เฉลยชุดที่ 1-5

แนวข้อสอบความสามารถด้านเหตุผล
- ชุดที่ 1-5
- เฉลยชุดที่ 1-5

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162017490 (ปกอ่อน) 260 หน้า
ขนาด: 186 x 260 x 12 มม.
น้ำหนัก: 470 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พ.ศ.พัฒนา, บจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน