0
แนวข้อสอบ NT ป.3
ประกอบด้วย ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ ความสามารถด้านภาษาไทย พร้อมเฉลยละเอียดทุกข้อ
หนังสือ166.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต้องการประเมินความสามารถพื้นฐาน 2 ด้านของนักเรียน ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 คือ ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ และความสามารถด้านภาษาไทย จึงจัดสอบความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

    หนังสือ "แนวข้อสอบ NT ป.3" เล่มนี้ ประกอบด้วยแนวข้อสอบทั้ง 2 ด้าน ได้แก่ ความสามารถด้านคณิตศาสตร์ และความสามารถด้านภาษาไทย ด้านละ 5 ชุด รวมทั้งหมด 360 ข้อ พร้อมเฉลยอย่างละเอียดทุกข้อ นักเรียนชั้น ป.3 ผู้ปกครอง และครูที่สอนชั้น ป.3 สามารถใช้หนังสือเล่มนี้ ในการเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนชั้น ป.3 ในการสอบ NT ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

แนวข้อสอบความสามารถด้านคำนวณ (ความสามารถด้านคณิตศาสตร์)
- ชุดที่ 1 - ชุดที่ 5
- เฉลยชุดที่ 1 - เฉลยชุดที่ 5

แนวข้อสอบความสามารถด้านภาษา (ความสามารถด้านภาษาไทย)
- ชุดที่ 1 - ชุดที่ 5
- เฉลยชุดที่ 1 - เฉลยชุดที่ 5

แนวข้อสอบ NT รูปแบบปัจจุบัน
- แบบทดสอบความสามารถด้านคณิตศาสตร์
- เฉลยแบบทดสอบความสามารถด้านคณิตศาสตร์
- แบบทดสอบความสามารถด้านภาษาไทย
- เฉลยแบบทดสอบความสามารถด้านภาษาไทย

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162018367 (ปกอ่อน) 224 หน้า
ขนาด: 185 x 260 x 10 มม.
น้ำหนัก: 410 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์พ.ศ.พัฒนา, บจก.สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน