0
แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น ม.3
เรียบเรียงขึ้นสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 1-3 โดยเน้นการสื่อความหมายด้วยรูปภาพ และเน้นความเข้าใจเนื้อหาในบทเรียน เพื่อใช้ในการเตรียมตัวสอบในชั้นเรียน และเตรียมตัวสอบ O-NET
หนังสือ94.05 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "แนวข้อสอบ O-NET วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น ม.3" เล่มนี้ เรียบเรียงขึ้นสำหรับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา 1-3 โดยเน้นการสื่อความหมายด้วยรูปภาพ และเน้นความเข้าใจเนื้อหาในบทเรียน เพื่อใช้ในการเตรียมตัวสอบในชั้นเรียน และเตรียมตัวสอบ O-NET และเตรียมสอบเข้า ม.4 ในโรงเรียนชั้นนำ หรือเตรียมสอบในโครงการต่าง ๆ ของสสวท.

สารบัญ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
- สารละลาย
- ร่างกายมนุษย์
- ระบบย่อยอาหาร
- ระบบไหลเวียนโลหิต
- ระบบหายใจ
ฯลฯ

ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
- การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรม
- คลื่น
- คลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า
- แสง
- การสะท้อนของแสง
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165724265 (ปกอ่อน) 171 หน้า
ขนาด: 206 x 288 x 10 มม.
น้ำหนัก: 410 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์SCIENCE PUBLISHING
เดือนปีที่พิมพ์: 2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน