0
แนวข้อสอบ PAT 5 ฉบับอัพเดทข้อสอบล่าสุด ปี 62-63 (PDF)
แนวข้อสอบ PAT 5 เล่มนี้เป็นแนวข้อสอบที่คัดมาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการสอบ PAT 5 ครั้งล่าสุด โดยมี แนวข้อสอบเกี่ยวข้องกับเรื่องต่างๆ
e-books(PDF) ?180.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    แนวข้อสอบ PAT 5 เล่มนี้เป็นแนวข้อสอบที่คัดมาเพื่อใช้เป็นแนวทางในการสอบ PAT 5 ครั้งล่าสุด โดยมีแนวข้อสอบเกี่ยวข้องกับเรื่องต่างๆ

สารบัญ

- แนวข้อสอบ PAT 5 ฉบับอัพเดทข้อสอบล่าสุดปี 62-63
แนวข้อสอบ PAT 5 ชุดที่ 1
แนวข้อสอบ PAT 5 ชุดที่ 2
แนวข้อสอบ PAT 5 ชุดที่ 3
แนวข้อสอบ PAT 5 ชุดที่ 4
แนวข้อสอบ PAT 5 ชุดที่ 6
แนวข้อสอบ PAT 5 ชุดที่ 7

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8859099305587 (PDF) 206 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์ธิงค์ บียอนด์ บุ๊คส์, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน