0
แนวคิดและมุมมองด้านเศรษฐกิจ (PDF)
e-books(PDF) ?0.00 บาท
สารบัญ

1. ทักษิณโนมิกส์ 4
2. การโจมตีค่าเงินบาทปี 2540 11
3. นโยบายกระตุ้นเศรษฐกิจ : จาก Keynes ถึง Krugman 20
4. ราคามะนาว อัตราแลกเปลี่ยนและคูปองเพื่อการศึกษา 30
5. พันธบัตรทางการศึกษาหรือภาษีการศึกษา แนวทางไหนดีกว่ากัน 40
6. การเก็งกำไรค่าเงินบาทปี 2549 : อีกบทเรียนหนึ่งของธนาคารแห่งประเทศไทย 47
7. ข้อถกเถียงเรื่องนโยบายแก้ปัญหาเงินเฟ้อ : ชำแหละแนวคิดของธนาคารแห่งประเทศไทย 61
8. มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจรัฐบาลพรรคประชาธิปัตย์ 74
9. การปฏิรูประบบภาษี : ทางรอดของประเทศไทย 80
10. วิกฤต Subprime ในเทศสหรัฐอเมริกา 102
11. เศรษฐศาสตร์การเมืองระหว่างประเทศ : กลยุทธ์การปรับตัวของประเทศกลุ่มอาเซียน 142
12. ดัชนีวัดผลการพัฒนาเศรษฐกิจกลุ่มประเทศอาเซียน 157
13. ราคาทองคำ : อดีต ปัจจุบัน อนาคต 172
14. ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับกองทุนความมั่นคงแห่งชาติ 193
15. เงินสกุลเอเชีย ชาติหน้าตอนบ่าย 206
16. อดีต ปัจจุบันและอนาคตของโลกทุนนิยม 215

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5524100001293 (PDF) 244 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์ซีเอ็ดยูเคชั่น, บมจ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน