0
แนวคิด หลักกฎหมาย และคำพิพากษา : กฎหมายกับธุรกิจ
หนังสือเล่มนี้ก็ได้รับการตอบรับอย่างดีจากวงการนิติศาสตร์เเละวงการธุรกิจของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งนักศึกษาระดับปริญญาโทด้านบริหารธุรกิจ
หนังสือ332.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับ "แนวคิด หลักกฎหมาย และคำพิพากษา : กฎหมายกับธุรกิจ" เริ่มตั้งแต่ทำความรู้จักกับกฎหมายสัญญากับธุรกิจ กฎหมายละเมิดกับธุรกิจ กฎหมายว่าด้วยความรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นจากสินค้าที่ไม่ปลอดภัยกับธุรกิจ กฎหมายธุรกิจผูกขาด หรือธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีอำนาจเหนือตลาด กฎหมายกับธุรกิจที่มีลักษณะผูกขาดธรรมชาติ กฎหมายการค้าระหว่างประเทศกับธุรกิจ การผ่อนกฎระเบียบ การแปรรูปรัฐวิสาหกิจและการปฏิรูปกฎหมายเกี่ยวกับเศรษฐกิจ ในเล่มได้ให้เนื้อหาโดยละเอียด พร้อมบทวิเคราะห์และสรุปชัดเจน เข้าใจง่าย

สารบัญ

บทที่ 1 กฎหมายทรัพย์สินกับธุรกิจ
บทที่ 2 กฎหมายสัญญากับธุรกิจ
บทที่ 3 กฎหมายละเมิดกับธุรกิจ
บทที่ 4 กฎหมายว่าด้วยความรับผิดในความเสียหายที่เกิดขึ้นจาก สินค้าที่ไม่ปลอดภัยกับธุรกิจ
บทที่ 5 กฎหมายกับธุรกิจผูกขาด หรือธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีอำนาจเหนือตลาด
บทที่ 6 กฎหมายกับธุรกิจที่มีลักษณะผูกขาดธรรมชาติ
บทที่ 7 กฎหมายการค้าระหว่างประเทศกับธุรกิจ
บทที่ 8 การผ่อนคลายกฎระเบียบ การเเปรรูปรัฐวิสาหกิจเเละการปฏิรูปกฎหมายเกี่ยวกับเศรษฐกิจ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789742035952 (ปกอ่อน) 320 หน้า
ขนาด: 184 x 258 x 14 มม.
น้ำหนัก: 530 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์นิติธรรม, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน