0
แนวทางการผลิตและลงทุน ผักไฮโดรโปนิกส์ เพื่อทำเงิน
ผักไฮโดรโปนิกส์แบบต้นทุนต่ำ และแบบเศรษฐกิจพอเพียง
หนังสือ104.50 บาท
สภาพเก่าปานกลาง55.00 บาท
e-books(PDF) ?85.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ให้เนื้อหาที่สำคัญเกี่ยวกับแนวทางการผลิตและลงทุน ผักไฮโดรโปนิกส์ เพื่อทำเงิน ในเล่มเต็มไปด้วยหลากแนวคิดในการผลิตของแต่ละฟาร์ม การลงทุน เทคนิคการผลิต ปัญหา อุปสรรคต่างๆ รวมถึงการตลาด ซึ่งแต่ละที่มีจุดเริ่มต้น ตลอดจนกลยุทธ์ที่แตกต่างกันออกไป ทั้งนี้เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้ลองนำไปศึกษาดูก่อนถึงข้อดี ข้อเสียของการผลิตพืชด้วยระบบนี้ ก่อนจะตัดสินใจลงทุนในโอกาสต่อไป หรืออย่างน้อยเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ผลิตผักปลอดภัยไว้บริโภคเองภายในครัวเรือน หรือเพื่อแก้ปัญหาข้อขัดข้องในการปลูกพืชบางพื้นที่

สารบัญ

- ความรู้เกี่ยวกับการปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์
- ประวัติความเป็นมาของการปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์
- ความสำคัญของการปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์
- ข้อดี-ข้อเสียของการปลูกพืชด้วยระบบไฮโดรโปนิกส์
- ปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตของพืชที่ปลูกด้วยวิธีไฮโดรโปนิกส์
- ระบบการปลูกพืชแบบไฮโดรโปนิกส์
- สารละลายธาตุอาหาร
- วัสดุและภาชนะปลูก
- การเลือกชนิดพืชปลูก
- การตลาด
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786167466002 (ปกอ่อน) 112 หน้า
ขนาด: 185 x 260 x 6 มม.
น้ำหนัก: 260 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์นาคา อินเตอร์มีเดีย, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 10/2010
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน