0
ลด 20%
แนวทางและเทคนิคการเขียนผลงานวิชาการ
ความเป็นวิชาการ คือ ความพยายามอธิบายระบบและกลไกของสิ่งใดสิ่งหนึ่งในโลกหรือจักรวาลนี้ว่ามีลักษณะอย่างไรบ้าง ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจำแนกออกเป็นสองสายใหญ่ ๆ ได้แก่ ศาสตร์ธรรมชาติ หรือศาสตร์บริสุทธิ์
หนังสือ192.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    ความเป็นวิชาการ คือ ความพยายามอธิบายระบบและกลไกของสิ่งใดสิ่งหนึ่งในโลกหรือจักรวาลนี้ว่ามีลักษณะอย่างไรบ้าง ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจำแนกออกเป็นสองสายใหญ่ ๆ ได้แก่ ศาสตร์ธรรมชาติ หรือศาสตร์บริสุทธิ์ (์Natural Science or Pure Science) เป็นองค์ความรู้ที่อธิบายสภาวะของสรรพสิ่งในธรรมชาติ เช่น ดิน ฟ้า อากาศ สัตว์ และทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ (Humanity and Social Science) เป็นองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับตัวมนุษย์ทั้งที่เป็นปัจเจกบุคคล (มนุษยศาสตร์) และกลุ่มบุคคล (สังคมศาสตร์) โดยองค์ความรู้ทั้งสองสายนี้มีลักษณะที่เป็นทั้งความรู้พื้นฐาน (Basic Knowledge) ที่อธิบายถึงสภาวะโดยธรรมชาติของสิ่งใดสิ่งหนึ่งและความรู้ประยุกต์ (Apply Knowledge) ซึ่งเกิดจากมนุษย์พัฒนาต่อยอดเพื่อสนองตอบความต้องการในการนำไปใช้ประโยชน์

สารบัญ

ส่วนที่ 1 รูปแบบการเรียบเรียงงานเขียนทางวิชาการ
- บทที่ 1 การออกแบบและการเขียนรายงานการวิจัย
- บทที่ 2 การเขียนบทความวิจัย
- บทที่ 3 การเขียนบทความวิชาการ
- บทที่ 4 การเขียนตำรา

ส่วนที่ 2 เทคนิคการเรียบเรียงงานเขียนทางวิชาการ
- บทที่ 5 การจำแนกข้อมูลเชิงคุณภาพ
- บทที่ 6 การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ
- บทที่ 7 การสังเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789740339946 (ปกอ่อน) 190 หน้า
ขนาด: 191 x 261 x 8 มม.
น้ำหนัก: 380 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, สนพ.แห่ง
เดือนปีที่พิมพ์: --/2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน