0
แนะวิธีคิดพิชิตสอบ วิชาเฉพาะแพทย์ กสพท (ความถนัดแพทย์) ฉบับสมบูรณ์ มั่นใจเต็ม 100 (PDF)
เหมาะสำหรับนักเรียน ม.4-5-6 เพื่อเตรียมตัวสอบคัดเลือกของกลุ่มสถาบันแพทย์ศาสตร์แห่งประเทศไทย (กสพท) ในระบบคัดเลือก บุคคลเข้าศึกษาในสถาบันอุดมศึกษาในระบบกลาง (TCAS)
หนังสือ270.75 บาท
e-books(PDF) ?285.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    การสอบวิชาเฉพาะแพทย์แบ่งเป็น 3 PART ใหญ่ คือ ความคิดอย่างมีวิจารณญาณ จริยธรรมทางการแพทย์และความคิดเชื่อมโยง หนังสือเล่มนี้จะอธิบายถึงรูปแบบข้อสอบ การเข้าศึกษาต่อในคณะแพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ สัตวแพทยศาสตร์และเภสัชศาสตร์ รวมทั้งสร้างแนวข้อสอบล่าสุดทั้งหมด 4 ชุด ท้ายเล่มมีการสรุปหลักจริยธรรมทางการแพทย์ พร้อมบทความเชื่อมโยงพิเศษ 5 บทความเพื่อเพิ่มคะแนนที่มากกว่า ซึ่งการสอบวิชาเฉพาะแพทย์ของกสพท TCAS 64 รอบที่ 3 รูปแบบที่ 3 (Admission 1) เหมาะสำหรับนักเรียนชั้น ม. 6 หรือผู้ที่มีคุณสมบัติทางประกาศจาก กสพท

สารบัญ

Part 1 สาระดี ๆ จากพี่หมอ
- เทคนิคเลือกตั้งอันดับทั้ง กสพท และคณะกลุ่มแพทย์อื่น ๆ (TCAS'64 ปีล่าสุด)
- แพทยศาสตร์
- สัตวแพทย์
ฯลฯ

Part 2
- กสพท ชุดที่ 1 การคิดอย่างมีวิจารณญาณ
- กสพท ชุดที่ 1 จริยธรรมทางการแพทย์
- กสพท ชุดที่ 1 ความคิดเชื่อมโยง
ฯลฯ

Part 3
- บทความ 1
- บทความ 2
- บทความ 3
ฯลฯ

คำนิยม
สุดท้าย ขอเป็นกำลังใจให้ทั้งผู้สร้างและผู้ใช้หนังสือเล่มนี้นะครับ "ประเทศเราต้องการหมอดี ๆ อีกมากครับ"พี่โหน่ง ออนดีมานด์
ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่น่าภูมิใจในการเป็นหมอฟันของพี่ สุดท้ายนี้พี่ขอให้น้อง ๆ ทุกคนโชคดีและสมหวังในสิ่งที่น้อง ๆ ตั้งใจนะครับร้อยโททันตแพทย์วัชรพล ทิพย์สงเคราะห์- ทันตแพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 ม.ขอนแก่น
รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8859161008125 (PDF) 360 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์ไอดีซี พรีเมียร์, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน