0
แบบกิจกรรมเสริม 5 วิชาหลัก ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
มาฝึก คิด เขียน คำนวณ ครบทุกทักษะกับแบบฝึกหัด 5 วิชาหลักพร้อมเฉลยครบถ้วน ฝึกเสริมเพิ่มคะแนนในชั้นเรียนกันเถอะ
หนังสือ147.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมแบบฝึกหัดที่สำคัญหลากหลายรูปแบบวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 โดยมีเนื้อหาครอบคลุมในแต่ละบท และมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เพื่อให้นักเรียนใช้ในการทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

- กิจกรรมวิชาภาษาไทย ป.1
- กิจกรรมวิชาภาษาอังกฤษ ป.1
- กิจกรรมวิชาวิทยาศาสตร์ ป.1
- กิจกรรมวิชาคณิตศาสตร์ ป.1
- กิจกรรมสังคมศึกษา ป.1
- เฉลยกิจกรรมวิชาภาษาไทย ป.1
- เฉลยกิจกรรมวิชาภาษาอังกฤษ ป.1
- เฉลยกิจกรรมวิชาวิทยาศาสตร์ ป.1
- เฉลยกิจกรรมวิชาคณิตศาสตร์ ป.1
- เฉลยกิจกรรมวิชาสังคมศึกษา ป.1

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858757409223 (ปกอ่อน) 272 หน้า
ขนาด: 180 x 251 x 14 มม.
น้ำหนัก: 525 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์We will Shine, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน