0
แบบกิจกรรมเสริม 5 วิชาหลัก ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
มาฝึก คิด เขียน คำนวณ ครบทุกทักษะกับแบบฝึกหัด 5 วิชาหลักพร้อมเฉลยครบถ้วน ฝึกเสริมเพิ่มคะแนนในชั้นเรียนกันเถอะ
หนังสือ147.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมแบบฝึกหัดที่สำคัญหลากหลายรูปแบบวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 โดยมีเนื้อหาครอบคลุมในแต่ละบท และมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เพื่อให้นักเรียนใช้ในการทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

- กิจกรรมวิชาภาษาไทย ป.2
- กิจกรรมวิชาภาษาอังกฤษ ป.2
- กิจกรรมวิชาวิทยาศาสตร์ ป.2
- กิจกรรมวิชาคณิตศาสตร์ ป.2
- กิจกรรมสังคมศึกษา ป.2
- เฉลยกิจกรรมวิชาภาษาไทย ป.2
- เฉลยกิจกรรมวิชาภาษาอังกฤษ ป.2
- เฉลยกิจกรรมวิชาวิทยาศาสตร์ ป.2
- เฉลยกิจกรรมวิชาคณิตศาสตร์ ป.2
- เฉลยกิจกรรมวิชาสังคมศึกษา ป.2

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858757409230 (ปกอ่อน) 256 หน้า
ขนาด: 178 x 255 x 13 มม.
น้ำหนัก: 500 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์We will Shine, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน