0
แบบกิจกรรมเสริม 5 วิชาหลัก ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
มาฝึก คิด เขียน คำนวณ ครบทุกทักษะ กับแบบฝึกหัด 5 วิชาหลักพร้อมเฉลยครบถ้วน เพื่อเพิ่มคะแนนในชั้นเรียนกันเถอะ
หนังสือ156.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมแบบกิจกรรมเสริม 5 วิชาหลัก ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ทั้งวิชาคณิตศาสตร์ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ วิทยาศาสตร์ และสังคมศึกษา โดยมีเนื้อหาครอบคลุมในแต่ละบท และมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เพื่อให้นักเรียนใช้ในการทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

- กิจกรรม วิชา ภาษาไทย ป.6
- กิจกรรม วิชา ภาษาอังกฤษ ป.6
- กิจกรรม วิชา วิทยาศาสตร์ ป.6
- กิจกรรม วิชา คณิตศาสตร์ ป.6
- กิจกรรม วิชา สังคมศึกษา ป.6
- เฉลยกิจกรรม วิชา ภาษาไทย ป.6
- เฉลยกิจกรรม วิชา ภาษาอังกฤษ ป.6
- เฉลยกิจกรรม วิชา วิทยาศาสตร์ ป.6
- เฉลยกิจกรรม วิชา คณิตศาสตร์ ป.6
- เฉลยกิจกรรม วิชา สังคมศึกษา ป.6

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858757409278 (ปกอ่อน) 240 หน้า
ขนาด: 183 x 255 x 11 มม.
น้ำหนัก: 365 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์We will Shine, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน