0
แบบจำลองสมการโครงสร้างทางการตลาด
รวมข้อมูลจากวารสารและงานวิจัยภายในประเทศและต่างประเทศ ทั้งในทางทฤษฎีและเชิงปฏิบัติ โดยยกตัวอย่างประกอบทุกขั้นตอนของการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมลิสเรล
หนังสือ237.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "แบบจำลองสมการโครงสร้างทางการตลาด" เล่มนี้ ผู้เขียนได้รวบรวมข้อมูลจากวารสารและงานวิจัยภายในประเทศและต่างประเทศ ทั้งในทางทฤษฎีและเชิงปฏิบัติ โดยยกตัวอย่างประกอบทุกขั้นตอนของการวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมลิสเรล ด้วยเนื้อหาที่ละเอียด เข้าใจง่าย ผู้สนใจสามารถศึกษาได้ด้วยตนเอง

สารบัญ

บทที่ 1 บทนำ
บทที่ 2 สัญลักษณ์โมเดล และการวิเคราะห์เส้นทางอิทธิพล
บทที่ 3 โมเดลองค์ประกอบเชิงยืนยัน
บทที่ 4 กรอบแนวคิดแบบจำลอง
บทที่ 5 การสร้างแผนผังเส้นทางอิทธิพล
บทที่ 6 การกำหนดค่าเฉพาะโมเดล
บทที่ 7 การระบุโมเดล
บทที่ 8 การประมาณค่าพารามิเตอร์
บทที่ 9 การประเมินความสอดคล้องโมเดล
บทที่ 10 การปรับค่าเฉพาะแบบจำลอง
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786165382779 (ปกอ่อน) 288 หน้า
ขนาด: 170 x 240 x 15 มม.
น้ำหนัก: 435 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์โอเดียนสโตร์, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: --/2016
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน