0
แบบทดสอบคณิตศาสตร์ ม.3 เล่ม 2 รายวิชาพื้นฐาน
ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร วงกลม พิระมิด กรวย และทรงกลม ความน่าจะเป็น อัตราส่วนตรีโกณมิติ พร้อมเฉลยวิธีทำอย่างละเอียด
หนังสือ166.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    แบบทดสอบหลายรูปแบบจำนวนมากพร้อมคำอธิบายและวิธีทำอย่างละเอียด เหมาะสำหรับนักเรียนใช้ค้นคว้าด้วยตนเอง ส่งเสริมทักษะและประสบการณ์ในการแก้ปัญหาโจทย์คณิตศาสตร์ สำหรับครู อาจารย์ สามารถใช้เป็นหนังสือประกอบการเรียนการสอน เป็นแบบฝึกหัดทบทวน หรือเป็นแนวทางในการออกข้อสอบวัดผลในการเรียนของนักเรียนได้

สารบัญ

บทที่ 1 ระบบสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
บทที่ 2 วงกลม
บทที่ 3 พีระมิด กรวย และทรงกลม
บทที่ 4 ความน่าจะเป็น
บทที่ 5 อัตราส่วนตรีโกณมิติ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8859663800357 (ปกอ่อน) 284 หน้า
ขนาด: 185 x 260 x 12 มม.
น้ำหนัก: 450 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะบุคส์, บจก.สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 10/2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน