0
แบบทดสอบเตรียมความพร้อม สำหรับเด็กนักเรียนชั้นปฐมวัยและชั้นเด็กเล็ก ไอคิวเด็ก เล่ม 4
ฝึกคิดแก้ปัญหา ฝึกสังเกต เพิ่มสติปัญญา และพัฒนาไหวพริบ
หนังสือ38.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "แบบทดสอบเตรียมความพร้อม สำหรับเด็กนักเรียนชั้นปฐมวัยและชั้นเด็กเล็ก ไอคิวเด็ก เล่ม 4" เล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้เป็นเครื่องมือในการวัดความเข้าใจของเด็กต่อสิ่งต่าง ๆ ที่แวดล้อมอยู่ ผู้สอนควรอธิบายให้เด็กเกิดความเข้าใจ การสังเกตจากความเป็นอยู่ในชีวิตประจำวันที่ต้องพบเห็นอยู่ทุกวัน ทั้งในบ้านและในโรงเรียน เพื่อให้เด็กได้พัฒนาความรู้ความเข้าใจ เพื่อเตรียมความพร้อมในการเรียน นอกจากนี้ ผู้จัดทำมีวัตถุประสงค์ให้เด็กได้รู้จักใช้ศิลปะสร้างสรรค์สมุดเล่มนี้ให้สวยงาม โดยให้เด็กได้ฝึกระบายสีภาพตามจินตนาการ เพื่อให้เป็นสมุดทดสอบที่สวยงามด้วยฝีมือของเด็กเองทั้งเล่ม

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858736511879 (ปกอ่อน) 48 หน้า
ขนาด: 190 x 260 x 3 มม.
น้ำหนัก: 105 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สีเดียว
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์อักษรา ฟอร์ คิดส์, บจก.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน