0
แบบทดสอบ คณิตศาสตร์ ม.1 เล่ม 2 รายวิชาพื้นฐาน
ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
หนังสือ166.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "แบบทดสอบ คณิตศาสตร์ ม.1 เล่ม 2 รายวิชาพื้นฐาน" เล่มนี้ จะช่วยให้นักเรียนที่มีปัญหาทางด้านคณิตศาสตร์ เรียนคณิตศาสตร์ได้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งนักเรียนที่มีความรู้ความสามารถทางด้านนี้อยู่แล้ว ยิ่งเพิ่มพูนความสามารถให้ยิ่งขึ้นไปอีก โดยในเล่มได้รวบรวมแบบทดสอบคณิตศาสตร์ที่หลากหลาย พร้อมคำอธิบายและวิธีทำอย่างละเอียด เหมาะสำหรับ นักเรียนใช้ศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ส่งเสริมทักษะและประสบการณ์ในการแก้ปัญหาโจทย์คณิตศาสตร์ เพื่อทำคะแนนสอบและเพิ่มเกรดยอดเยี่ยม สำหรับครู อาจารย์ สามารถใช้เป็นหนังสือประกอบการเรียนการสอน เป็นแบบฝึกหัดทบทวน หรือเป็นแนวทางในการออกข้อสอบวัดผลสัมฤทธิ์ในการเรียนของนักเรียนได้

สารบัญ

บทที่ 1 สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
บทที่ 2 อัตราส่วน สัดส่วน ร้อยละ
บทที่ 3 กราฟและความสัมพันธ์เชิงเส้น
บทที่ 4 สถิติ (1)

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8859663800173 (ปกอ่อน) 280 หน้า
ขนาด: 183 x 260 x 12 มม.
น้ำหนัก: 430 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะบุคส์, บจก.สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2021
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน