0
แบบทดสอบ คณิตศาสตร์ ม.2 เล่ม 1 รายวิชาพื้นฐาน
ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560)
หนังสือ171.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมแบบทดสอบที่สำคัญหลากหลายรูปแบบวิชาคณิตศาสตร์ รายวิชาพื้นฐาน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เล่ม 1 โดยมีเนื้อหาครอบคลุมในแต่ละบท โดยมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เพื่อให้นักเรียนใช้ในการทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

บทที่ 1 ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
บทที่ 2 ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง
บทที่ 3 ปริซึมและทรงกระบอก
บทที่ 4 การแปลงทางเรขาคณิต
บทที่ 5 สมบัติของเลขยกกำลัง
บทที่ 6 พหุนาม

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162583438 (ปกอ่อน) 300 หน้า
ขนาด: 186 x 260 x 12 มม.
น้ำหนัก: 460 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะบุคส์, บจก.สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน