0
แบบทดสอบ ความถนัดทางการเรียน ป.6 เข้า ม.1 รร.สาธิตฯ และ รร.รัฐบาล
สำหรับนักเรียนชั้น ป.6 เตรียมสอบเข้าเรียนชั้น ม.1 รร.สาธิตฯ และ รร.รัฐบาล ที่มีชื่อเสียงทั่วประเทศ
หนังสือ109.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "แบบทดสอบ ความถนัดทางการเรียน ป.6 เข้า ม.1 รร.สาธิตฯ และ รร.รัฐบาล" เล่มนี้ มีเนื้อหาประกอบด้วย แบบทดสอบความถนัดทางคณิตศาสตร์ 9 ชุด แบบทดสอบความถนัดทางภาษาไทย 6 ชุด ตัวอย่างข้อสอบคัดเลือกเข้า ม.1 รร.สาธิตฯ ตัวอย่างข้อสอบคัดเลือกเข้า ม.1 รร.รัฐบาล ตัวอย่างข้อสอบคัดเลือกเข้า ม.1 ห้อง Gifted คณิต-วิทย์ รร.บดินทรเดชา พร้อมเฉลยพร้อมคำอธิบายและเหตุผล เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ในการเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

- แบบทดสอบความถนัดทางการเรียนคืออะไร
- ทำไมต้องมีการสอบความถนัดทางการเรียน
- ข้อแนะนำในการทำแบบทดสอบ

แบบทดสอบความถนัดทางคณิตศาสตร์
- แบบทดสอบชุดที่ 1 มิติสัมพันธ์แบบเอกภาพ
- แบบทดสอบชุดที่ 2 มิติสัมพันธ์แบบอนุกรมมิติ
- แบบทดสอบชุดที่ 3 มิติสัมพันธ์แบบภาพเหมือน
ฯลฯ

แบบทดสอบความถนัดทางภาษาไทย
- แบบทดสอบชุดที่ 1 แบบอุปมาอุปไมย
- แบบทดสอบชุดที่ 2 แบบสรุปความ
- แบบทดสอบชุดที่ 3 แบบจัดเข้าพวก
ฯลฯ

- ตัวอย่างข้อสอบคัดเลือกเข้า ม.1 รร.สาธิตฯ วิชาความถนัดทางการเรียน
- เฉลยแบบทดสอบความถนัดทางคณิตศาสตร์ ความถนัดทางภาษาไทย และตัวอย่างข้อสอบคัดเลือกเข้า ม.1 รร.สาธิตฯ

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162582646 (ปกอ่อน) 184 หน้า
ขนาด: 185 x 260 x 9 มม.
น้ำหนัก: 285 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์เดอะบุคส์, บจก.สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน