0
แบบประเมินผลตามตัวชี้วัด ภาษาอังกฤษ ป.6 +เฉลย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตามหลักสูตรแกนกลางศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
หนังสือ193.80 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมแบบฝึกหัดและแบบประเมินผลที่สำคัญหลากหลายรูปแบบ ตามตัวชี้วัดของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรแกนกลางศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีเนื้อหาครอบคลุมในแต่ละบท เพื่อเป็นประโยชน์ในการเรียนการสอนของคุณครู และเพื่อให้นักเรียนใช้ในการทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

Module 1 Revision
Module 2 Nouns and Pronouns
Module 3 Quantifiers
Module 4 Helping Verbs
Module 5 Question Words
Module 6 Adjectives and Adverbs
Module 7 Preposition and Conjunction
Module 8 Making Sentences
Module 9 Time
Module 10 Tense

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 2021040500075 (ปกอ่อน) 264 หน้า
ขนาด: 189 x 261 x 12 มม.
น้ำหนัก: 525 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน