0
แบบประเมินผลตามตัวชี้วัด ภาษาไทย ป.1 +เฉลย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 จามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
หนังสือ166.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมแบบฝึกหัดและแบบประเมินผลที่สำคัญหลากหลายรูปแบบ ตามตัวชี้วัดของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีเนื้อหาครอบคลุมในแต่ละบท เพื่อเป็นประโยชน์ในการเรียนการสอนของคุณครู และเพื่อให้นักเรียนใช้ในการทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 ปูนา ใน นา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ตา มา รถไฟ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ลูกหมา กับ ลูกแมว
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 น้ำใจ ใน นา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ไป ดู ชะนี
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 บ้าน แม่ไก่
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ลูกแพะ เกเร
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 ปู่ เล่า ให้ ฟัง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 เด็กดี มี วินัย น้ำใจ งาม
หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 หัวใจ ของ การเรียนรู้

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 2018072300100 (ปกอ่อน) 216 หน้า
ขนาด: 189 x 260 x 10 มม.
น้ำหนัก: 425 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน