0
แบบประเมินผลตามตัวชี้วัด ภาษาไทย ป.5 +เฉลย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
หนังสือ171.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมแบบฝึกหัดและแบบประเมินผลที่สำคัญหลากหลายรูปแบบ ตามตัวชี้วัดของกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 โดยมีเนื้อหาครอบคลุมในแต่ละบท เพื่อเป็นประโยชน์ในการเรียนการสอนของคุณครู และเพื่อให้นักเรียนใช้ในการทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 สีสันและสุขภาพ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 เรื่องเล่าเอามาฝาก
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 ตัวละครสำคัญในวรรณคดี
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 ปัญญาประเสริฐกว่าทรัพย์
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 รามเกียรติ์ ตอน ศึกไมยราพ
- แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 1-5

หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 หนุมานผู้หาญกล้า
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เรื่องเล่าจากเขาพนมรุ้ง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 วรรณคดีไทยในโฆษณา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 เที่ยววันมาฆะไหว้พระเกาะเกร็ด
หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 สมิงพระรามเชลยผู้ฉลาด
- แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ หน่วยการเรียนรู้ที่ 6-10

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 2018062600050 (ปกอ่อน) 244 หน้า
ขนาด: 187 x 261 x 12 มม.
น้ำหนัก: 470 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน