0
แบบประเมินผลตามตัวชี้วัด ภาษาไทย 3 +เฉลย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
หนังสือ180.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมแบบฝึกหัดที่สำคัญหลากหลายรูปแบบวิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โดยมีเนื้อหาครอบคลุมตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เพื่อให้นักเรียนใช้ในการทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 รู้เวลา รู้หน้าที่
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 กีฬาเป็นยาวิเศษ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 นิทานสำราญใจ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 สงกรานต์งานบุญ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 พื้นบ้าน พื้นเมือง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ภาษาไทยภูมิใจจริง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 ละครย้อนยุค
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 สังข์ทอง ตอน พระสังข์ตีคลี
หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 เรื่องเล่าเร้าใจ
หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 นิทานชาดก ยกระดับจิตใจ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 2019041000052 (ปกอ่อน) 256 หน้า
ขนาด: 189 x 260 x 12 มม.
น้ำหนัก: 490 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน