0
แบบประเมินผลตามตัวชี้วัด ภาษาไทย 6
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551
หนังสือ167.20 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมแบบฝึกหัดที่สำคัญหลากหลายรูปแบบวิชาภาษาไทย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 โดยมีเนื้อหาครอบคลุมตามมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 และมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เพื่อให้นักเรียนใช้ในการทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 โชคดีที่มีภาษาไทย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 2 ระเบียบวินัยดีที่สุข
หน่วยการเรียนรู้ที่ 3 กระดาษนี้มีที่มา
หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 อ่านแล้วคิดพินิจให้ดี
หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 วรรณคดีมีแง่คิด
หน่วยการเรียนรู้ที่ 6 ดูละครย้อนดูตัว
หน่วยการเรียนรู้ที่ 7 เราก็ศิษย์มีอาจารย์ หนึ่งบ้าง
หน่วยการเรียนรู้ที่ 8 นิทานขานเล่า
หน่วยการเรียนรู้ที่ 9 การเดินทางของพลายน้อย
หน่วยการเรียนรู้ที่ 10 ชาดกของคุณยาย

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 2018110200188 (ปกอ่อน) 236 หน้า
ขนาด: 189 x 260 x 11 มม.
น้ำหนัก: 460 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ฟิสิกส์เซ็นเตอร์, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน