0
แบบฝึกคณิตศาสตร์พื้นฐาน ป.1 เล่ม 1 +เฉลย
ปรับปรุงให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาทันกับสังคมโลก และยังคงไว้ซึ่งเนื้อหาสาระที่นักเรียนควรรู้ไว้อย่างสมบูรณ์
หนังสือ104.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "แบบฝึกคณิตศาสตร์พื้นฐาน ป.1 เล่ม 1 +เฉลย" เล่มนี้ ได้ถูกปรับปรุงให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาทันกับสังคมโลก และยังคงไว้ซึ่งเนื้อหาสาระที่นักเรียนควรรู้ไว้อย่างสมบูรณ์ โดยมีเนื้อหาครอบคลุมในแต่ละบท และมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เพื่อให้นักเรียนใช้ในการทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

ชุดที่ 1 จำนวนนับ 1 ถึง 10 และ 0
ชุดที่ 2 ความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยและส่วนรวม
ชุดที่ 3 การเปรียบเทียบจำนวนไม่เกิน 9
ชุดที่ 4 การเรียงลำดับจำนวนไม่เกิน 9
ชุดที่ 5 การบอกอันดับที่
ชุดที่ 6 การบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 9
ชุดที่ 7 ทักษะการบวกจำนวนสองจำนวนที่มีผลบวกไม่เกิน 9
ชุดที่ 8 โจทย์ปัญหาการบวกที่มีผลบวกไม่เกิน 9 (1)
ชุดที่ 9 โจทย์ปัญหาการบวกที่มีผลบวกไม่เกิน 9 (2)
ชุดที่ 10 การสร้างโจทย์ปัญหาการบวกที่มีผลบวกไม่เกิน 9
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8857122353536 (ปกอ่อน) 124 หน้า
ขนาด: 210 x 297 x 7 มม.
น้ำหนัก: 355 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์โฟกัส, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน