0
แบบฝึกคณิตศาสตร์พื้นฐาน ป.2 เล่ม 1 +เฉลย
ปรับปรุงใหม่ หลักสูตร 2560 ประกอบด้วย จำนวนับไม่เกิน 1,000 และ 0 การบวกและการลบจำนวนนับไม่เกิน 1000 แบบรูปของจำนวน รูปเรขาคณิต การวัดความยาว เวลา
หนังสือ104.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "แบบฝึกคณิตศาสตร์พื้นฐาน ป.2 เล่ม 1 +เฉลย" เล่มนี้ ได้ถูกปรับปรุงให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาทันกับสังคมโลก และยังคงไว้ซึ่งเนื้อหาสาระที่นักเรียนควรรู้ไว้อย่างสมบูรณ์ โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย จำนวนับไม่เกิน 1,000 และ 0 การบวกและการลบจำนวนนับไม่เกิน 1000 แบบรูปของจำนวน รูปเรขาคณิต การวัดความยาว เวลา และมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เพื่อให้นักเรียนใช้ในการทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

ชุดที่ 1 จำนวนับไม่เกิน 1,000 (1)
ชุดที่ 2 จำนวนับไม่เกิน 1,000 (2)
ชุดที่ 3 จำนวนับไม่เกิน 1,000 (3)
ชุดที่ 4 จำนวนับไม่เกิน 1,000 (4)
ชุดที่ 5 จำนวนับไม่เกิน 1,000 (5)
ชุดที่ 6 จำนวนับไม่เกิน 1,000 (6)
ชุดที่ 7 โจทย์ปัญหาจำนวนไม่เกิน 1,000 (1)
ชุดที่ 8 โจทย์ปัญหาจำนวนไม่เกิน 1,000 (2)
ชุดที่ 9 โจทย์ปัญหาจำนวนไม่เกิน 1,000 (3)
ชุดที่ 10 โจทย์ปัญหาจำนวนไม่เกิน 1,000 (4)
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8857122353543 (ปกอ่อน) 124 หน้า
ขนาด: 210 x 295 x 7 มม.
น้ำหนัก: 360 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์โฟกัส, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน