0
แบบฝึกคณิตศาสตร์พื้นฐาน ป.3 เล่ม 1 +เฉลย
ปรับปรุงใหม่ หลักสูตร 2560 ประกอบด้วย จำนวนนับไม่เกิน 100,000 การบวกลบคูณหารจำนวนนับไม่เกิน 100,000 วิธีคิดโจทย์ปัญหา เศษส่วน เงิน เวลา แบบรูปของจำนวน
หนังสือ104.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "แบบฝึกคณิตศาสตร์พื้นฐาน ป.3 เล่ม 1 +เฉลย" เล่มนี้ ได้ถูกปรับปรุงให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาทันกับสังคมโลก และยังคงไว้ซึ่งเนื้อหาสาระที่นักเรียนควรรู้ไว้อย่างสมบูรณ์ โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย จำนวนนับไม่เกิน 100,000 การบวกลบคูณหารจำนวนนับไม่เกิน 100,000 วิธีคิดโจทย์ปัญหา เศษส่วน เงิน เวลา แบบรูปของจำนวน และมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เพื่อให้นักเรียนใช้ในการทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

ชุดที่ 1 จำนวนไม่เกิน 10,000
ชุดที่ 2 จำนวนไม่เกิน 100,000
ชุดที่ 3 การบวกและการลบ (1)
ชุดที่ 4 การบวกและการลบ (2)
ชุดที่ 5 การคูณและการหาร (1)
ชุดที่ 6 การคูณและการหาร (2)
ขุดที่ 7 การหาตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์
ชุดที่ 8 การบวกลบคูณหารระคน (1)
ชุดที่ 9 การบวกลบคูณหารระคน (2)
ชุดที่ 10 ทบทวน (1)
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8857122353550 (ปกอ่อน) 124 หน้า
ขนาด: 210 x 295 x 7 มม.
น้ำหนัก: 365 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์โฟกัส, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน