0
แบบฝึกคณิตศาสตร์พื้นฐาน ป.4 เล่ม 1 +เฉลย
ปรับปรุงให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาทันกับสังคมโลก และยังคงไว้ซึ่งเนื้อหาสาระที่นักเรียนควรรู้ไว้อย่างสมบูรณ์
หนังสือ104.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "แบบฝึกคณิตศาสตร์พื้นฐาน ป.4 เล่ม 1 +เฉลย" เล่มนี้ ได้ถูกปรับปรุงให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาทันกับสังคมโลก และยังคงไว้ซึ่งเนื้อหาสาระที่นักเรียนควรรู้ไว้อย่างสมบูรณ์ โดยมีเนื้อหาครอบคลุมในแต่ละบท และมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เพื่อให้นักเรียนใช้ในการทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

ชุดที่ 1 จำนวนนับที่มากกว่า 100,000 และ 0 (1)
ชุดที่ 2 จำนวนนับที่มากกว่า 100,000 และ 0 (2)
ชุดที่ 3 การหาค่าประมาณใกล้เคียง
ชุดที่ 4 ทักษะการบวกและการลบจำนวนนับที่มีมากกว่า 100,000 และ 0
ชุดที่ 5 การประมาณผลลัพธ์ของการบวกและการลบ
ชุดที่ 6 การหาตัวไม่ทราบค่าในประโยคสัญลักษณ์แสดงการบวกและการลบ
ชุดที่ 7 โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ (1)
ชุดที่ 8 โจทย์ปัญหาการบวกและการลบ (2)
ชุดที่ 9 การสร้างโจทย์ปัญหาการบวกและการลบ
ชุดที่ 10 ทักษะการคูณและการหาร
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8857122353567 (ปกอ่อน) 124 หน้า
ขนาด: 210 x 297 x 7 มม.
น้ำหนัก: 370 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์โฟกัส, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน