0
แบบฝึกคณิตศาสตร์พื้นฐาน ป.5 เล่ม 1 +เฉลย
ปรับปรุงใหม่ หลักสูตร 2560 ประกอบด้วย เศษส่วน ทศนิยม การวัดความยาวและการวัดน้ำหนัก การบวกลบคูณหารระคน
หนังสือ109.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "แบบฝึกคณิตศาสตร์พื้นฐาน ป.5 เล่ม 1 +เฉลย" เล่มนี้ ได้ถูกปรับปรุงให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาทันกับสังคมโลก และยังคงไว้ซึ่งเนื้อหาสาระที่นักเรียนควรรู้ไว้อย่างสมบูรณ์ โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย เศษส่วน ทศนิยม การวัดความยาวและการวัดน้ำหนัก การบวกลบคูณหารระคน และมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เพื่อให้นักเรียนใช้ในการทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

ชุดที่ 1 ทบทวนความรู้พื้นฐานเศษส่วน (1)
ชุดที่ 2 ทบทวนความรู้พื้นฐานเศษส่วน (2)
ชุดที่ 3 ทบทวนการบวกและการลบเศษส่วน (1)
ชุดที่ 4 ทบทวนการบวกและการลบเศษส่วน (2)
ชุดที่ 5 การคูณเศษส่วน
ชุดที่ 6 การหารเศษส่วน
ชุดที่ 7 การบวกลบคูณหารเศษส่วน (1)
ขุดที่ 8 การบวกลบคูณหารเศษส่วน (2)
ชุดที่ 9 โจทย์ปัญหาเศษส่วนรูปทั่วไป
ชุดที่ 10 โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับเศษส่วนของจำนวนนับ
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8857122353574 (ปกอ่อน) 132 หน้า
ขนาด: 210 x 295 x 7 มม.
น้ำหนัก: 390 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์โฟกัส, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน