0
แบบฝึกคณิตศาสตร์พื้นฐาน ป.5 เล่ม 2 +เฉลย
ปรับปรุงใหม่ หลักสูตร 2560 ประกอบด้วย เส้นขนาน รูปสี่เหลี่ยม และการสร้างรูปสี่เหลี่ยม ปริมาตรและความจุ ร้อยละและเปอร์เซ็นต์ การนำเสนอข้อมูล
หนังสือ109.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "แบบฝึกคณิตศาสตร์พื้นฐาน ป.5 เล่ม 2 +เฉลย" เล่มนี้ ได้ถูกปรับปรุงให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาทันกับสังคมโลก และยังคงไว้ซึ่งเนื้อหาสาระที่นักเรียนควรรู้ไว้อย่างสมบูรณ์ โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย เส้นขนาน รูปสี่เหลี่ยม และการสร้างรูปสี่เหลี่ยม ปริมาตรและความจุ ร้อยละและเปอร์เซ็นต์ การนำเสนอข้อมูล และมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เพื่อให้นักเรียนใช้ในการทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

ชุดที่ 1 เส้นขนาน (1)
ชุดที่ 2 เส้นขนาน (2)
ชุดที่ 3 การสร้างเส้นขนาน (1)
ชุดที่ 4 การสร้างเส้นขนาน (2)
ชุดที่ 5 รูปสี่เหลี่ยม (1)
ชุดที่ 6 รูปสี่เหลี่ยม (2)
ชุดที่ 7 การสร้างรูปสี่เหลี่ยม (1)
ชุดที่ 8 การสร้างรูปสี่เหลี่ยม (2)
ชุดที่ 9 ปริซึม
ชุดที่ 10 ความยาวรอบรูปและพื้นที่ของรูปสี่เหลี่ยม (1)
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8857122353635 (ปกอ่อน) 132 หน้า
ขนาด: 210 x 295 x 7 มม.
น้ำหนัก: 380 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์โฟกัส, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน