0
แบบฝึกคณิตศาสตร์พื้นฐาน ป.6 เล่ม 1 +เฉลย
ปรับปรุงใหม่ หลักสูตร 2560 ประกอบด้วย เศษส่วนและเศษซ้อน อัตราส่วน สมการ ตัวประกอบของจำนวนนับ ทศนิยม แบบรูปทางคณิตศาสตร์
หนังสือ123.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "แบบฝึกคณิตศาสตร์พื้นฐาน ป.6 เล่ม 1 +เฉลย" เล่มนี้ ได้ถูกปรับปรุงให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาทันกับสังคมโลก และยังคงไว้ซึ่งเนื้อหาสาระที่นักเรียนควรรู้ไว้อย่างสมบูรณ์ โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย เศษส่วนและเศษซ้อน อัตราส่วน สมการ ตัวประกอบของจำนวนนับ ทศนิยม แบบรูปทางคณิตศาสตร์ และมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เพื่อให้นักเรียนใช้ในการทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

ชุดที่ 1 ทบทวนเศษส่วนเบื้องต้น
ชุดที่ 2 การบวกลบคูณหารเศษส่วนระคน
ชุดที่ 3 เศษซ้อน (1)
ชุดที่ 4 เศษซ้อน (2)
ชุดที่ 5 โจทย์ปัญหาเศษส่วนทั่วไป
ชุดที่ 6 โจทย์ปัญหาเศษส่วนเพิ่มเติม (1)
ชุดที่ 7 โจทย์ปัญหาเศษส่วนเพิ่มเติม (2)
ชุดที่ 8 โจทย์ทบทวนเรื่องเศษส่วน
ชุดที่ 9 อัตราส่วนเบื้องต้น
ชุดที่ 10 อัตราส่วนที่เท่ากัน
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8857122353581 (ปกอ่อน) 148 หน้า
ขนาด: 210 x 295 x 8 มม.
น้ำหนัก: 435 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์โฟกัส, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน