0
แบบฝึกคณิตศาสตร์พื้นฐาน ป.6 เล่ม 2 +เฉลย
ปรับปรุงใหม่ หลักสูตร 2560 ประกอบด้วย สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยมรูปหลายเหลี่ยม ปริมาตรและความจุ ร้อยละ แผนภูมิวงกลม กราฟ สามเหลี่ยมมุมฉากและสามเหลี่ยมคล้าย ความเท่ากันทุกประการ
หนังสือ123.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "แบบฝึกคณิตศาสตร์พื้นฐาน ป.6 เล่ม 2 +เฉลย" เล่มนี้ ได้ถูกปรับปรุงให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2560 เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาทันกับสังคมโลก และยังคงไว้ซึ่งเนื้อหาสาระที่นักเรียนควรรู้ไว้อย่างสมบูรณ์ โดยมีเนื้อหาประกอบด้วย สามเหลี่ยม สี่เหลี่ยมรูปหลายเหลี่ยม ปริมาตรและความจุ ร้อยละ แผนภูมิวงกลม กราฟ สามเหลี่ยมมุมฉากและสามเหลี่ยมคล้าย ความเท่ากันทุกประการ และมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เพื่อให้นักเรียนใช้ในการทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

ชุดที่ 1 ความรู้เบื้องต้นเรื่องสามเหลี่ยม
ชุดที่ 2 ส่วนสูงของสามเหลี่ยมและมุมภายนอกสามเหลี่ยม
ชุดที่ 3 ประเภทและคุณสมบัติของสามเหลี่ยม
ชุดที่ 4 ความสัมพันธ์ระหว่างด้านและมุมของสามเหลี่ยม แกนสมมาตรและความยาวรอบรูปสามเหลี่ยม
ชุดที่ 5 พื้นที่สามเหลี่ยม
ชุดที่ 6 โจทย์ปัญหาสามเหลี่ยม
ชุดที่ 7 การสร้างรูปสามเหลี่ยม
ชุดที่ 8 ทบทวนเรื่องสี่เหลี่ยม
ชุดที่ 9 ความยาวรอบรูปและพื้นที่สี่เหลี่ยม
ชุดที่ 10 ความยาวรอบรูปและพื้นที่สี่เหลี่ยม
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8857122353642 (ปกอ่อน) 148 หน้า
ขนาด: 210 x 295 x 8 มม.
น้ำหนัก: 440 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์โฟกัส, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน