0
แบบฝึกคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.1 เล่ม 1 +เฉลย
ระบบจำนวนเต็ม เศษส่วนและทศนิยม เลขยกกำลัง มิติสัมพันธ์ของรูปเรขาคณิต สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
หนังสือ142.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมแบบฝึกหัดที่สำคัญหลากหลายรูปแบบวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. 2551 โดยมีเนื้อหาครอบคลุมในแต่ละบท หลักการ วิธีการ และขั้นตอนในการคำนวณ จากเนื้อหาอย่างง่ายและเพิ่มความซับซ้อนขึ้น มีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เพื่อให้นักเรียนใช้ในการทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหา ให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

ชุดที่ 1 จำนวนเต็มและการเปรียบเทียบจำนวนเต็ม
ชุดที่ 2 การเรียงลำดับจำนวนเต็มและค่าสัมบูรณ์ของจำนวนเต็ม
ชุดที่ 3 การบวกและการลบเลขจำนวนเต็ม
ชุดที่ 4 การคูณและการหารเลขจำนวนเต็ม
ชุดที่ 5 สมบัติจำนวนเต็ม
ชุดที่ 6 การบวกลบคูณหารจำนวนเต็มระคน
ชุดที่ 7 ทบทวนเรื่องจำนวนเต็ม
ชุดที่ 8 เลขเศษส่วน
ชุดที่ 9 การอธิบายเรื่องเศษส่วนและการเปรียบเทียบเศษส่วน
ชุดที่ 10 เศษส่วนอย่างต่ำและเศษส่วนที่เท่ากัน
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8857122353659 (ปกอ่อน) 174 หน้า
ขนาด: 209 x 292 x 9 มม.
น้ำหนัก: 485 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์โฟกัส, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน