0
แบบฝึกคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.1 เล่ม 1 +เฉลย
ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง 2551
หนังสือ142.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมแบบฝึกหัดที่สำคัญหลากหลายรูปแบบวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 เล่ม 1 โดยมีเนื้อหาจัดแบ่งเป็นชุดๆ จัดแบ่งเป็นเนื้อหาหลายๆ ลักษณะ พร้อมสมุดเฉลยแยกเล่ม เพื่อให้นักเรียนใช้ในการทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

ชุดที่ 1 จำนวนเฉพาะและจำนวนประกอบ
ชุดที่ 2 ตัวประกอบทุกตัว
ชุดที่ 3 ตัวประกอบร่วมและตัวประกอบร่วมเฉพาะ
ชุดที่ 4 การแยกตัวประกอบ
ชุดที่ 5 ตัวหารร่วมมาก 1
ชุดที่ 6 ตัวหารร่วมมาก 2
ชุดที่ 7 ตัวคูณร่วมน้อย 1
ชุดที่ 8 ตัวคูณร่วมน้อย 2 และบทสรุป ห.ร.ม. , ค.ร.น.
ชุดที่ 9 การหา ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของจำนวนในรูปของเลขยกกำลัง การหา ห.ร.ม. และ ค.ร.น. ของเศษส่วน
ชุดที่ 10 การหา ห.ร.ม. และ ค.ร.น. กรณีมีเศษ
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8857122353772 (ปกอ่อน) 164 หน้า
ขนาด: 209 x 295 x 9 มม.
น้ำหนัก: 460 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์โฟกัส, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน