0
แบบฝึกคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.1 เล่ม 2 +เฉลย
อัตราส่วน การสร้างทางเรขาคณิต สมการเชิงเส้นสองตัวแปร สถิติ ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ.2551 ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560
หนังสือ142.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมแบบฝึกหัดที่สำคัญหลากหลายรูปแบบวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. 2551 โดยมีเนื้อหาครอบคลุมในแต่ละบท หลักการ วิธีการ และขั้นตอนในการคำนวณ จากเนื้อหาอย่างง่ายและเพิ่มความซับซ้อนขึ้น มีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เพื่อให้นักเรียนใช้ในการทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหา ให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

ชุดที่ 1 อัตราส่วน
ชุดที่ 2 อัตราส่วนของการเปรียบเทียบจำนวนสองจำนวน
ชุดที่ 3 อัตราส่วนที่เท่ากัน
ชุดที่ 4 อัตราส่วนของการเปรียบเทียบจำนวนมากกว่าสองจำนวน
ชุดที่ 5 อัตราส่วนของจำนวนหลายจำนวน
ชุดที่ 6 สัดส่วน
ชุดที่ 7 ร้อยละ
ชุดที่ 8 สัดส่วนกับบัญญัติไตรยางค์
ชุดที่ 9 อัตราส่วนกับความน่าจะเป็น
ชุดที่ 10 สัดส่วนกับของผสม
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8857122353680 (ปกอ่อน) 174 หน้า
ขนาด: 211 x 294 x 9 มม.
น้ำหนัก: 485 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์โฟกัส, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน