0
แบบฝึกคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.2 เล่ม 1 +เฉลย
อัตราส่วนและร้อยละ การวัด แผนภูมิรูปวงกลม การแปลงทางเรขาคณิต ความเท่ากันทุกประการ
หนังสือ142.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

      รวมแบบฝึกหัดที่สำคัญหลากหลายรูปแบบวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โดยมีเนื้อหาครอบคลุมในแต่ละบท และมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เพื่อให้นักเรียนใช้ในการทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่างๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

ชุดที่ 1 อัตราส่วน
ชุดที่ 2 อัตราส่วนของการเปรียบเทียบจำนวนสองจำนวน
ชุดที่ 3 อัตราส่วนที่เท่ากัน
ชุดที่ 4 อัตราส่วนของการเปรียบเทียบจำนวนมากกว่าสองจำนวน
ชุดที่ 5 อัตราส่วนของจำนวนหลายจำนวน
ชุดที่ 6 อัตราส่วน
ชุดที่ 7 ร้อยละ
ชุดที่ 8 สัดส่วนกับบัญญัติไตรยางค์
ชุดที่ 9 อัตราส่วนกับความน่าจะเป็น
ชุดที่ 10 สัตส่วนกับของผสม
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8857122353796 (ปกอ่อน) 164 หน้า
ขนาด: 210 x 295 x 10 มม.
น้ำหนัก: 465 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์โฟกัส, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน