0
แบบฝึกคณิตศาสตร์พื้นฐาน ม.3 เล่ม 1 +เฉลย
พื้นที่ผิวและปริมาตร กราฟ ระบบสมการเชิงเส้น ความคล้าย ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. 2551
หนังสือ142.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    รวมแบบฝึกหัดที่สำคัญหลากหลายรูปแบบวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ตรงตามหลักสูตรแกนกลาง พ.ศ. 2551 โดยมีเนื้อหาครอบคลุมในแต่ละบท ทั้งพื้นที่ผิวและปริมาตร กราฟ ระบบสมการเชิงเส้น ความคล้าย และมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เพื่อให้นักเรียนใช้ในการทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหา ให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

ชุดที่ 1 รูปเรขาคณิตสามมิติ
ชุดที่ 2 ปริมาตรของปริซึม
ชุดที่ 3 พื้นที่ผิวของปริซึม
ชุดที่ 4 ปริมาตรของทรงกระบอก
ชุดที่ 5 พื้นที่ผิวของทรงกระบอก
ชุดที่ 6 ปริมาตรของพีระมิด
ชุดที่ 7 พื้นที่ผิวของพีระมิด
ชุดที่ 8 ปริมาตรของกรวย
ชุดที่ 9 พื้นที่ผิวของกรวย
ชุดที่ 10 ปริมาตรของทรงกลม
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8857122353994 (ปกอ่อน) 164 หน้า
ขนาด: 212 x 296 x 9 มม.
น้ำหนัก: 490 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์โฟกัส, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน