0
แบบฝึกความเข้าใจ คณิตศาสตร์ ม.2 เล่ม 2 รายวิชาพื้นฐาน +เฉลย
ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กลุ่มสาระคณิตศาสตร์ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ.2560)
หนังสือ123.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    "แบบฝึกความเข้าใจ คณิตศาสตร์ ม.2 เล่ม 2 รายวิชาพื้นฐาน" เล่มนี้ ได้รวมสรุปเนื้อหาสำคัญ ๆ ในแต่ละบทเรียนอย่างเป็นขั้นตอน พร้อมตัวอย่าง แบบฝึกความเข้าใจ และแบบทดสอบประสบการณ์ในด้านการคิดคำนวณและการแก้โจทย์ปัญหาอย่างหลากหลาย พร้อมเฉลยแยกเล่ม เพื่อให้นักเรียนสามารถตรวจสอบและประเมินความถูกต้องแม่นยำได้ด้วยตนเอง

สารบัญ

บทที่ 1 สถิติ (2)
บทที่ 2 ความเท่ากันทุกประการ
บทที่ 3 เส้นขนาน
บทที่ 4 การให้เหตุผลทางเรขาคณิต
บทที่ 5 การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9786162583179 (ปกอ่อน) 276 หน้า
ขนาด: 184 x 260 x 13 มม.
น้ำหนัก: 365 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์เดอะบุคส์, บจก.สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2020
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน