0
แบบฝึกคัด 1-20
ฝึกอ่าน เขียน เพื่อจดจำ ตัวเลขที่ถูกต้อง
หนังสือ52.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือเล่มนี้ออกแบบสำหรับเด็กปฐมวัย เสริมการเรียนรู้ในด้าน CQ (ความฉลาดทางเชาว์ปัญญา) เป็นการปูพื้นฐานความสามารถทางด้านวิชาการวัดความจำ การอ่าน การเขียน และส่งเสริมการฝึกกล้ามเนื้อมืออีกด้วย

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858757413602 (ปกอ่อน) 32 หน้า
ขนาด: 210 x 255 x 2 มม.
น้ำหนัก: 95 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์Kids Learning, สนพ.
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน