0
แบบฝึกติวเข้มรายวิชาเพิ่มเติมคณิตศาสตร์ ม.4 เล่ม 1 +เฉลย
สรุปเนื้อหาสำคัญประจำหน่วย แบบฝึกหัดเสริมทักษะ พร้อมเฉลยอย่างละเอียดทุกข้อ ใหม่ล่าสุด สอดคล้องหนังสือ สสวท.
หนังสือ90.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สรุปย่อเนื้อหาสำคัญวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับน้องๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ว่าด้วยเรื่อง เซต ตรรกศาสตร์เบื้องต้น และจำนวนจริง แบบเจาะลึก กระชับ ชัดเจน เข้าใจง่าย ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 พร้อมแบบฝึกหัดเสริมทักษะและแนวข้อสอบหลากหลาย โดยมีเฉลยอย่างละเอียดให้ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

บทที่ 1 เซต
- เซต
- การดำเนินการระะหว่างเซต
- การแก้ปัญหาโดยใช้เซต

บทที่ 2 ตรรกศาสตร์เบื้องต้น
- ประพจน์
- ตัวเชื่อมประพจน์ และค่าความจริงของประพจน์ที่มีตัวเชื่อม
- การหาค่าความจริงของประพจน์
ฯลฯ

บทที่ 3 จำนวนจริง
- จำนวนจริง
- สมบัติของจำนวนจริง
- พหุนามตัวแปรเดียว
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858710311198 (ปกอ่อน) 200 หน้า
ขนาด: 186 x 258 x 8 มม.
น้ำหนัก: 275 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์ซิซินี อินเตอร์เนชั่นแนล, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 9/2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน