0
แบบฝึกติวเข้มรายวิชาเพิ่มเติมคณิตศาสตร์ ม.4 เล่ม 2 +เฉลย
สรุปเนื้อหาสำคัญประจำหน่วย แบบฝึกหัดเสริมทักษะ พร้อมเฉลยละเอียดทุกข้อ ใหม่ล่าสุด สอดคล้องหนังสือ สสวท.
หนังสือ90.25 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    สรุปย่อเนื้อหาสำคัญวิชาคณิตศาสตร์ สำหรับน้องๆ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ว่าด้วยเรื่อง ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม และเรขาคณิตวิเคราะห์ แบบเจาะลึก กระชับ ชัดเจน เข้าใจง่าย ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551 พร้อมแบบฝึกหัดเสริมทักษะและแนวข้อสอบหลากหลาย โดยมีเฉลยอย่างละเอียดให้ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับใช้ทบทวนเนื้อหาและเตรียมความพร้อม ให้มีความมั่นใจในการสอบมากยิ่งขึ้น

สารบัญ

บทที่ 1 ความสัมพันธ์และฟังก์ชัน
- ความสัมพันธ์
- ฟังก์ชัน (Function)
- การใช้ฟังก์ชันในชีวิตจริง
ฯลฯ

บทที่ 2 ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม
- เลขยกกำลัง
- ฟังก์ชันเอกซ์โพเนนเชียล
- ฟังก์ชันลอการิทึม
ฯลฯ

บทที่ 3 เรขาคณิตวิเคราะห์
- ความรู้เบื้อต้นเกี่ยวกับเรขาคณิตวิเคราะห์
- ภาคตัดกรวย

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858710311204 (ปกอ่อน) 168 หน้า
ขนาด: 185 x 258 x 8 มม.
น้ำหนัก: 240 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์ซิซินี อินเตอร์เนชั่นแนล, บจก.
เดือนปีที่พิมพ์: 10/2018
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน