0
แบบฝึกทักษะการสะกดคำภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 +เฉลย
ตรงตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการฉบับปรับปรุงล่าสุด (พ.ศ. 2560)
หนังสือ118.75 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    หนังสือ "แบบฝึกทักษะการสะกดคำภาษาไทย ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2" เล่มนี้ จัดทำขึ้นจากหนังสือเรียนภาษาไทยชุดภาษาเพื่อชีวิต ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ของกระทรวงศึกษาธิการ โดยเน้นการฝึกทักษะการอ่านคำ และสะกดคำในรูปแบบต่าง ๆ กันไป เพื่อเป็นการส่งเสริมเพิ่มพูนให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้คำภาษาไทยที่เหมาะสมกับการเรียนรู้ของนักเรียนระดับชั้นนี้ได้ถูกต้องคล่องแคล่วมากขึ้น ภายในเล่มมีเนื้อหาครอบคลุมในแต่ละบท และมีเฉลยให้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตัวเอง เพื่อให้นักเรียนใช้ในการทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

บทที่ 1 น้ำใส หนังสือเรียน ภาษาพาที บทที่ 1
บทที่ 2 ใจหาย หนังสือเรียน ภาษาพาที บทที่ 2
บทที่ 3 ครัวป่า หนังสือเรียน ภาษาพาที บทที่ 3
บทที่ 4 กลัวทำไม หนังสือเรียน ภาษาพาที บทที่ 4
บทที่ 5 ชีวิตใหม่ หนังสือเรียน ภาษาพาที บทที่ 5
บทที่ 6 มีน้ำใจ หนังสือเรียน ภาษาพาที บทที่ 6
บทที่ 7 นักคิดสมองใส หนังสือเรียน ภาษาพาที บทที่ 7
บทที่ 8 โลกร้อน หนังสือเรียน ภาษาพาที บทที่ 8
บทที่ 9 รักพ่อ รักแม่ หนังสือเรียน ภาษาพาที บทที่ 9
บทที่ 10 เข็ดแล้ว หนังสือเรียน ภาษาพาที บทที่ 10
ฯลฯ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858710311747 (ปกอ่อน) 216 หน้า
ขนาด: 186 x 259 x 9 มม.
น้ำหนัก: 290 กรัม
เนื้อในพิมพ์: คละสี
ชนิดกระดาษ: กระดาษปรู๊ฟ
สำนักพิมพ์ดอกหญ้าวิชาการ, บจก. สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 9/2019
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน