0
แบบฝึกทักษะการอ่านภาษาอังกฤษ ป.4 เล่ม 4
ประกอบด้วย คติพจน์ (Motto) สนอใจ พร้อมคำอ่านและคำแปล การอ่านเพื่อจับใจความและฝึกตอบคำถาม กิจกรรมเสริมการอ่านและฝึกสะกดคำ
หนังสือ85.50 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    นำเสนอเนื้อหาสอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 วิชาภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 เล่ม 4 ด้วยเนื้อหาครบถ้วน ทำความเข้าใจง่าย บรรจุแน่นไปด้วยองค์ความรู้ต่าง ๆ พร้อมแบบทดสอบที่หลากหลายในแต่ละบท โดยมีแบบเฉลยให้ได้ตรวจสอบความถูกต้องด้วยตนเอง เพื่อทบทวนและทำความเข้าใจในเนื้อหาให้มีความแม่นยำมากยิ่งขึ้น เหมาะสำหรับใช้สอบในระดับต่าง ๆ ได้เป็นอย่างดี

สารบัญ

1. The Young Animals
2. The Lost Piggy
3. The Smart Rabbit
4. Ann’s Kitten
5. Billy’s Puppy
6. Signs in the Park
7. The Two Pandas
8. A Healthy Girl

- เฉลยกิจกรรม

รายละเอียดหนังสือ
ISBN: 9789743948886 (ปกอ่อน) 128 หน้า
ขนาด: 186 x 260 x 5 มม.
น้ำหนัก: 190 กรัม
เนื้อในพิมพ์: สีเดียว
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์เดอะบุคส์, บจก.สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2010
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน