0
แบบฝึกทักษะรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี ป.2 (PDF)
แบบฝึกทักษะ รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ นี้ ประกอบด้วยเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดลำดับขั้นตอนการทำงานหรือแก้ปัญหา การเขียนโปรแกรมอย่างง่าย
e-books(PDF) ?29.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    แบบฝึกทักษะ รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ นี้ ประกอบด้วยเรื่องความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับการจัดลำดับขั้นตอนการทำงานหรือแก้ปัญหา การเขียนโปรแกรมอย่างง่าย โดยใช้บัตรคำสั่งและการตรวจหาข้อผิดพลาด การใช้งานคอมพิวเตอร์เบื้องต้นการใช้งานคอมพิวเตอร์และการปกป้องข้อมูลส่วนตัว ซึ่งจัดเนื้อหาตามพัฒนาการของผู้เขียน โดยเน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา เชื่อมโยงความรู้สู่การนำไปใช้ในชีวิตจริง

สารบัญ

บทที่ 1 ปัดกวาดเช็ดถู จัดตู้จัดโต๊ะ
บทที่ 2 อะตอมอร่าม ยามรุ่งอรุณ
บทที่ 3 รัตติกาล
บทที่ 4 นักอ่านจิ๋ว
บทที่ 5 บางกอกมีเสาชิงช้า บนท้องฟ้ามีทางช้างเผือก
บทที่ 6 งานเลี้ยงชมรม กับขนมเจ้าปัญหา
บทที่ 7 เกมเส้นทางปริศนา
บทที่ 8 เชฟน่าเลิฟ คนเสิร์ฟน่ารัก
บทที่ 9 งานประจำปี 4.0

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840166388 (PDF) 78 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.), สถาบัน
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน