0
แบบฝึกทักษะรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี ป.3 (PDF)
แบบฝึกทักษะ รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ นี้ ประกอบด้วยเรื่องการใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหาและการคาดการณ์ผลลัพธ์
e-books(PDF) ?29.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    แบบฝึกทักษะ รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓ นี้ ประกอบด้วยเรื่องการใช้เหตุผลเชิงตรรกะในการแก้ปัญหาและการคาดการณ์ผลลัพธ์ การเขียนโปรแกรมแบบมีเงื่อนไขโดยใช้ซอฟต์แวร์หรือสื่อ การตรวจหาข้อผิเพลาดของโปรแกรม การแสดงวิธีการแก้ปัญหาและการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ การใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาความรู้และมารยาทในการใช้งานกระประมวลผลข้อมูลอย่างง่าย การนำเสนอข้อมูลโดยใช้ซอฟต์แวร์ตามวัตถุประสงค์ การใช้เทคโนโลยีสารสยเทศสร้างชิ้นงาน การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศอย่างปลอดภัยและเหมาะสม

สารบัญ

บทที่ 1 สไลเดอร์เสี่ยงหาย
บทที่ 2 เงื่อนไขใส่ซอง ปูดองใส่ครก
บทที่ 3 ยืนงงในพงไพร
บทที่ 4 พับไดโนเสาร์ให้คุณป้า แล้วพับเสื้อผ้าใส่เป๋า
บทที่ 5 คนใช่ สไลด์ที่ชอบ
บทที่ 6 ไตรกีฬา สมาคมพ่อค้าไข่
บทที่ 7 ล้มลุกคลุกฝุ่น วิ่งวุ่นวนไป
บทที่ 8 ตลาดดบราณกับแก๊งจักรยานโบว์แดง
บทที่ 9 เอ..อาร์ไรนะ

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840166395 (PDF) 94 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.), สถาบัน
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน