0
แบบฝึกทักษะรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี ป.6 (PDF)
แบบฝึกทักษะ รายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ นี้ ประกอบด้วยเรื่องใช้เหตุผลเชิงตรรกะและแสงขั้นตอนการแก้ปัญหา ออกแบบและเขียนโปรแกรมตรวจสอบข้อผิดพลาดของโปรแกรม
e-books(PDF) ?29.00 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    แบบฝึกทักษะ หนังสือเรียนรายวิชาพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เทคโนโลยี ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ นี้ ประกอบด้วยเรื่องใช้เหตุผลเชิงตรรกะและแสงขั้นตอนการแก้ปัญหา ออกแบบและเขียนโปรแกรมตรวจสอบข้อผิดพลาดของโปรแกรม ประมวลผลข้อมูลเบื้องต้น ค้นหาข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพและประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูล ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการทำงานร่วมกัน ปกป้องข้อมูลส่วนตัว เข้าใจสิทธฺและหน้าที่ของตน เคารพในสิทธิผู้อื่น ซึ่งจัดเนื้อหาตามพัฒนาการของผู้เรียน โดยเน้นกระบวนการคิดวิเคราะห์และการแก้ปัญหา เชื่อมโยงความรู้สู่การนำไปใช้ในชีวิตจริง

สารบัญ

บทที่ 1 รับน้องใหม่ หัวใจปิ๊ง ๆ
บทที่ 2 คลิปซ้อน ซ่อนเงื่อน
บทที่ 3 เดินตามเส้น เล่นตามสคริปต์
บทที่ 4 สิงสยอง สำรองอิ่ม
บทที่ 5 ค้างคาวกินกล้วย
บทที่ 6 เรื่องวุ่น ๆ หนังสือรุ่นออนไลน์
บทที่ 7 รวบรวมร่วมแรง จัดแจงข้อมูล
บทที่ 8 น้ำนองเต็มตลิ่ง ค้นความจริงให้กระจ่าง
บทที่ 9 ลงเรือลำใหญ่ ท่องไปในโลกกว้าง

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 5522840166425 (PDF) 98 หน้า
ชนิดกระดาษ: PDF
สำนักพิมพ์ส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.), สถาบัน
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน