0
แบบฝึกทักษะอ่านเขียนพยัญชนะ a-z
เพื่อปูพื้นฐานการอ่านเขียนภาษาอังกฤษที่ดี เด็กได้เรียนรู้หลักการเขียน a-z และเขียนได้ถูกวิธี เด็กได้เรียนรู้หลักการอ่าน a-z และอ่านได้ถูกหลัก
หนังสือ46.55 บาท
เนื้อหาโดยสังเขป

    แบบฝึกทักษะภาษาอังกฤษที่จะช่วยให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้การเขียนภาษาอังกฤษ ตัวพิมพ์เล็กอย่างถูกวิธี ฝึกการเขียนที่ถูกต้องตามขั้นตอนที่ 1 2 และ 3 โดยเริ่มจากการบังคับมือลากไปตามเส้นประ จากนั้นให้เด็กฝึกเขียนเอง เด็กจะได้สังเกตวิธีการเขียนด้วยตัวเอง นอกจากการฝึกเขียนอย่างถูกวิธีแล้วเด็กยังได้ฝึกการอ่านออกเสียงพยัญชนะแต่ละตัว ได้เรียนรู้เสียงพยัญชนะต้นและความหมายของคำตามภาพ ถ้าเด็กสามารถจดจำแต่ละตัวอักษรพร้อมเสียงได้ จะเป็นการปูพื้นฐานการอ่านภาษาอังกฤษที่ดีต่อไป

รายละเอียดหนังสือ
รหัสสินค้า: 8858757423267 (ปกอ่อน) 32 หน้า
ขนาด: 183 x 255 x 2 มม.
น้ำหนัก: 85 กรัม
เนื้อในพิมพ์: ขาวดำ
ชนิดกระดาษ: กระดาษปอนด์
สำนักพิมพ์ตั้งไข่, สนพ.
เดือนปีที่พิมพ์: 2017
สินค้าที่ลูกค้ามักซื้อด้วยกัน